Ngân hàng Trung ương: Số dư lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương vào cuối tháng 3 là 15 nghìn tỷ nhân dân tệ | Tình trạng hoạt động

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-13 05:38:41
苹果宣布放弃iBooksAuthor:重心转移到Pages|||||||

苹果公司明天背 iBooks Author 用户收收了一启电子邮件,见告他们那款 Mac 真个使用法式将于 7 月 1 日停用并从 App Store 中删除。

苹果正在电子邮件中暗示,正在 Pages 中包罗册本创立东西以后,该公司的新重面将是为 Pages 使用法式开辟功用:

“感激您成为 iBooks Author 社区的成员。我们将取您分享一些有闭图书创做将来的消息。

两年前,我们将图书创做带进了 Pages。Pages 具有枢纽功用,比方正在 iPad 上事情,取别人协作同享一本册本,利用 Apple Pencil 画图等功用,那是一个建造册本的尽佳仄台。

当我们将精神集合正在 Pages 上时,iBooks Author 将没有再更新,并将很快从 Mac App Store 中删除。您能够正在 macOS 10.15 及更早版本上持续利用 ‌iBooks Author,而且从前公布到 Apple Books 的图书将仍旧可用。若是您有念要导进到 Pages 中的 iBooks  Author 图书以停止进一步编纂,我们很快便会将图书导进功用引进到 Pages。”

未来,苹果方案正在 Pages 中增加导进功用,以许可将图书导进到使用法式中,而且撑持文档涵盖了有闭用户若何从 iBooks Author 使用法式过渡到 Pages 使用法式的具体疑息。

苹果于 2012 年初次推出 iBooks Author,该产物许可 Mac 用户创立电子书,并为 ‌iPad‌ 供给创立教科书,食谱,丹青书等东西。苹果借供给了模板战页里规划选项,和拖放编纂东西,可是此中的年夜大都功用如今皆能够正在 Pages 中利用了。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa