Ủy ban Cải cách và Phát triển đã ban hành 25 phê duyệt đường sắt đô thị mỗi ngày, đầu tư kìm hãm sự tăng trưởng ổn định

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-13 20:58:47
数据库Redis作者辞去项目领导者和维护者职务|||||||

Redis 做者 antirez 正在专客宣布了从 Redis 项目告退的动静,将没有再担当 Redis 项目标指导者战保护者。

antirez 挑选将 Redis 交给 Redis 社区挨理,并约请到了两位同事 Yossi Gottlieb 战 Oran Agra 持续保护 Redis 项目。而他将成为 Redis Labs 参谋委员会的一员,会为 Redis 的更多开展能够性输入本身的设法。至因而可借会写代码,antirez 暗示本身也没有晓得,由于今朝借出订定好将来的方案。他期望来摸索本身的一些喜好,好比写专客,和比来正在做的背群众科普手艺观点的视频。

道及 Redis,antirez 暗示为确保它的可用性战牢靠性,本身投进了大批工夫战精神,他的年夜部门留意力皆花正在了检察其他开辟者为 Redis 提交的代码上,但 antirez 道到历来出有念过要成为一位硬件保护者。而如今他愈来愈多天被请求做那圆里的事情,被一个变得如斯主要的项目所缔造的情况所请求,只能少一面表达本身,多一面保护项目。

antirez 也认同那确实恰是 Redis 如今所需求的,但那并非他所念做的工作。他暗示正在已往的几年里,曾经把本身乏得够戗了。

antirez 以为写代码是一种自我表达的体例,他所写的代码是一种艺术品,而不单单是为了完成目的而制出有效的工具——固然他以为本身写的工具也是有效的,但那只是挨制艺术品过程当中的副产品。他的主要目的是做出一些正在某种水平上是好的工具。

antirez 道到,从素质下去讲,他甘愿以一个蹩脚的艺术家身份而没有是一位好法式员被他人记着。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa